|  Artykuł sponsorowany

Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie – Kim jesteśmy i co nas wyróżnia?

 • Ponad 5 tys. zrekrutowanych studentów
 • 20 lat doświadczenia (wcześniej jako PWSZ)
 • 8 przyszłościowych i kryzysoodpornych kierunków studiów
 • 6 wyróżnień Ministra Edukacji i Nauki.

W Państwowej Uczelni – ANS Gniezno studenci mają możliwość kształcenia się w trzech Instytutach: Nauk o Zdrowiu, Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk Technicznych.

Uczelnia z uwagi na praktyczny charakter studiów kształci specjalistów praktyków, bezpośrednio przygotowanych do wykonywania zawodu, poszukiwanych na rynku pracy.

W Instytucie Nauk o Zdrowiu można studiować PIELĘGNIARSTWO – na studiach licencjackich i magisterskich, FIZJOTERAPIĘ – na jednolitych studiach magisterskich.  Przygotowany jest również nowy kierunek KOSMETOLOGIA – studia licencjackie – zostanie on uruchomiony po zatwierdzeniu przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studia licencjackie na kierunku PIELĘGNIARSTWO nie tylko przygotowują do sprawowania kompleksowej opieki nad chorym, ale także do asystowania lekarzowi                    w trakcie zabiegów i operacji, wykonywania samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz promocji zdrowia.

Studia magisterskie z zakresu PIELĘGNIARSTWA adresowane są do absolwentów studiów I stopnia oraz pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy pracują już w swoim zawodzie i chcą podnieść kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa pozwoli im na co dzień realizować najtrudniejsze zadania pielęgniarskie, umożliwi im prowadzenie działalności profilaktycznej, pomoże organizować i zarządzać jednostkami ochrony zdrowia,  a także prowadzenie i nadzorowanie działalności edukacyjnej i leczniczej pracowników służby zdrowia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych jednostkach związanych z ochroną zdrowia. Posiadają profil praktyczny i są prowadzone systemem przedmiotowym/ modułowym zgodnym z wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej w oparciu o standardy kształcenia obowiązujące w całej UE.

PIELĘGNIARSTWO to jeden z najbardziej pewnych i przyszłościowych kierunków studiów!

Absolwenci pielęgniarskich studiów licencjackich i magisterskich uzyskują kwalifikacje zawodowe zgodne ze standardami MEN i są przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu.

W 2021 roku Instytut Nauk o Zdrowiu wzbogacił swoją bazę dydaktyczną o MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ, w którym studenci Pielęgniarstwa ćwiczą swoje umiejętności w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków szpitalnych.

Podczas zajęć z symulacji medycznych, studenci PIELĘGNIARSTWA na bieżąco weryfikują swoje umiejętności, wyciągają wnioski, korygują błędy oraz analizują zachowania wobec pacjenta.

Zarówno symulacje realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz zajęcia i praktyki kliniczne, które realizują w różnych oddziałach szpitalnych, mają za zadanie przygotować przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy do wykonywania świadczeń:

 • pielęgnacyjnych,
 • zapobiegawczych,
 • diagnostycznych,
 • leczniczych
 • rehabilitacyjnych.

Absolwenci PIELĘGNIARSTWA pracują w:

 • szpitalach,
 • publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • domach opieki społecznej,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego,
 • sanatoriach,
 • poradniach edukacji prozdrowotnej.

Jednolite studia magisterskie na kierunku FIZJOTERAPIA przygotowują do nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Absolwenci są przygotowani do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, dotkniętych utratą lub obniżeniem zdolności funkcjonalnych z powodu różnych chorób lub urazów.

W 2016 roku weszła w życie ustawa o zawodzie FIZJOTERAPEUTY, która określa fizjoterapeutę, jako niezależny zawód medyczny, taki sam jak: lekarz, pielęgniarka czy diagnosta laboratoryjny.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwent jest gotowy do świadczenia profesjonalnego, kompleksowego wsparcia w przywracaniu sprawności ruchowej, łagodzeniu dolegliwości bólowych oraz poprawie ogólnej kondycji fizycznej swoich podopiecznych. Jego rola obejmuje także edukację pacjentów w zakresie samoopieki oraz promocję zdrowego stylu życia.

Znajomość najnowszych metod i technik terapeutycznych, jak również możliwość ścisłej współpracy z multidyscyplinarnym zespołem medycznym, umożliwiają osiągnięcie optymalnych efektów terapeutycznych oraz skuteczne zarządzanie procesem rehabilitacji.

Moduły treści programowych:

 • biomedyczne podstawy fizjoterapii
 • nauki ogólne
 • podstawy fizjoterapii
 • fizjoterapia kliniczna
 • metodologia badań naukowych
 • praktyki fizjoterapeutyczne
 • autorska oferta zajęć dotycząca m.in.: diagnostyki obrazowej, psychologii w sporcie, języka migowego, muzykoterapii, telerehabilitacji czy fizjoterapii w stomatologii.

Absolwenci FIZJOTERAPII znajdują zatrudnienie w następujących organizacjach:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia
 • przychodniach sportowo – lekarskich
 • klubach sportowych
 • sanatoriach i uzdrowiskach
 • hospicjach
 • domach opieki
 • centrach odnowy biologicznej i SPA
 • placówkach oświatowych: szkoły wyższe, centra kształcenia osób dorosłych itp.
 • własnych gabinetach fizjoterapeutycznych.

FIZJOTERAPIA to kolejny z najbardziej pewnych i przyszłościowych kierunków studiów, po których specjaliści są rozchwytywani na rynku pracy !

Za miesiąc przybliżony zostanie kolejny Instytut Nauk o Bezpieczeństwie w ANS Gniezno – a już dziś możesz śledzić nas na FB i Instagramie #StudiaGniezno, #ANSGniezno. Odwiedź również naszą stronę ans-gniezno.edu.pl

#Tagi

W związku z dbałością o poziom komentarzy prowadzona jest ich moderacja. Wpisy mogące naruszać czyjeś dobra osobiste lub podstawowe zasady netykiety (np. pisanie WIELKIMI LITERAMI), nie będą publikowane. Wszelkie uwagi do redakcji należy kierować w formie mailowej. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.