|  Rafał Wichniewicz

Biblioteka jako skarbnica wiedzy samej w sobie

W murach Instytutu Kultury Europejskiej odbyło się sympozjum, poświęcone tematyce bibliotek i introligatorstwu – także w kontekście lokalnego, gnieźnieńskiego dziedzictwa.

Na terenie Gniezna obecnie funkcjonuje kilka bibliotek, które jako odrębne instytucje, gromadzą i udostępniają swoje zbiory. W zasadzie nigdy w historii Pierwszej Stolicy Polski nie było tak bogatego zbioru, jak ma to miejsce obecnie. Dla tych osób, którym książka sama w sobie nie wystarczy i chcieliby posłuchać oraz porozmawiać o różnych jej kontekstach, dedykowane były „Liberaria Gnieźnieńskie”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez bibliotekę Instytutu Kultury Europejskiej, którego dyrektor prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger powitał wszystkich na spotkaniu w auli. Do udziału w sympozjum zaproszonych zostało czterech gości: – Są to specjaliści w dziedzinie historii, bibliologii, historii introligatorstwa polskiego, a przede wszystkim znawcy życia społecznego Gniezna. Celem naszego spotkania jest propagowanie działań kulturalnych przez bibliotekę Instytutu Kultury Europejskiej. Biblioteka istnieje od 20 lat i te wydarzenia były prowadzone przez cały czas, ale Liberalia to jest coś, co – mamy nadzieję – będzie korzystnie odbierane przez wszystkich zainteresowanych – mówiła Agnieszka Ziebarth z biblioteki IKE. 

Jako pierwsza wykład wygłosiła dr Elżbieta Urbaniak, która przedstawiła odnalezionych w starych reklamach prasowych gnieźnieńskich introligatorów. Kolejny był prof. UAM dr hab. Piotr Pokora, który przybliżył temat „Struktury proweniencyjnej zasobu dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie”. Kolejnym był mgr Jakub Łukaszewski, który opowiedział o kradzieżach książek w bibliotekach europejskich od drugiej połowy XX do początku XXI wieku, a także dr Elżbieta Pokorzyńska, opowiadająca o towarzystwach cechowych introligatorów poznańskich w XIX wieku.

Zwieńczeniem „Liberariów Gnieźnieńskich” było otwarcie wystawy dra Sławomira Krzyśki, który w gablotach umieszczonych w bibliotece IKE przedstawił posiadane XIX i XX-wieczne zbiory.

#Tagi© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.