|  Rafał Wichniewicz  |  1 komentarz

Ruszyło zbieranie wniosków na usuwanie azbestu

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego po raz kolejny odbędzie się akcja usuwania azbestu. Osoby zainteresowane remontem dachu, które chcą usunąć stare pokrycia wykonane z tego materiału, mogą się zgłaszać do swoich urzędów gmin. Zapewnione jest 100% dofinansowania na demontaż i utylizację azbestu.

Jak co roku, przy okazji wiosny, rozpoczął się nabór wniosków na likwidację wyrobów zawierających azbest – szczególnie mowa tu o eternicie. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (lokalni mieszkańcy), posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu gnieźnieńskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest. Z wnioskiem o usunięcie azbestu mogą też wystąpić osoby fizyczne, które posiadają ogródek działkowy ROD – pod warunkiem, że nie prowadzą tam działalności gospodarczej.

Wnioskodawca, który zdecyduje się na realizację tego zadania, zobowiązany jest (w zależności od charakteru wykonywanych prac) zgłosić lub uzyskać na nie stosowne pozwolenie, jeśli jest to wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadać protokół odbioru robót, o którym mowa w § 15 ust. 3 i oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego wystawione przez wykonawcę zadania.

Wnioski na finansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest należy składać we właściwych jednostkach (Urząd Miejski, Urząd Gminy) w terminach:
– 30 kwietnia 2023 r. – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną
z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych,
– 31 maja 2023 r. – w pozostałych przypadkach.

Wnioski będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w urzędzie. Do Wniosku musi być dołączona:
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
2. Tytuł prawny do nieruchomości.
3. Zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości).
4. Pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika wraz z opłatą, jeżeli jest wymagana.
5. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie w przypadku prowadzenia działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi wraz z formularzem informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie.

Zadanie realizowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu Miasta Gniezna oraz z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.

#Tagi

W związku z dbałością o poziom komentarzy prowadzona jest ich moderacja. Wpisy mogące naruszać czyjeś dobra osobiste lub podstawowe zasady netykiety (np. pisanie WIELKIMI LITERAMI), nie będą publikowane. Wszelkie uwagi do redakcji należy kierować w formie mailowej. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
05/04/2023 15:54

Państwo to produkowało, sprzedawało i zarabiało kilkukrotnie, nie dając ludziom żadnego wyboru. Więc niech państwo bez żadnej łaski wymieni to świńswo, podkreślam wymieni. Jeszcze odszkodowanie powinno płacić bo nas truło.© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.