|  Rafał Wichniewicz  |  1 komentarz

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni na terenie miasta

Urząd Miejski prowadzi kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gniezna.

Celem tych działań jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego poprzez nieszczelność instalacji i istniejące przez to możliwości wycieku do gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych. Jest to więc działanie niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Obowiązek kontroli wynika z art. 6 ust. 5aa ustawy z 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.), zgodnie z którym prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz Straży Miejskiej w Gnieźnie.

Dokumentem potwierdzającym opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadników przydomowych oczyszczalni ścieków są paragony i faktury albo inne zgodne z prawem dokumenty księgowe potwierdzające uiszczenie opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych wystawiane przez uprawnionych do tego przedsiębiorców zawierające co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela nieruchomości albo nazwę, adres właściciela nieruchomości, adres zbiornika bezodpływowego, datę odbioru ścieków, jednoznaczne z datą wystawienia dokumentu księgowego, ilość odebranych ścieków.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/267/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna posiadacz zbiornika bezodpływowego na żądanie Prezydenta Miasta Gniezna jest zobowiązany podać ilość zużytej wody zgodnie ze wskazaniem licznika głównego na dzień opróżnienia zbiornika bezodpływowego.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Za nieprzedstawienie rachunków/faktur właściciel nieruchomości może być ukarany mandatem lub może zostać wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie grzywną do 5 000 zł.

Zgodnie z art. 10 ust 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

źródło: Urząd Miejski

#Tagi

W związku z dbałością o poziom komentarzy prowadzona jest ich moderacja. Wpisy mogące naruszać czyjeś dobra osobiste lub podstawowe zasady netykiety (np. pisanie WIELKIMI LITERAMI), nie będą publikowane. Wszelkie uwagi do redakcji należy kierować w formie mailowej. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jarek
Jarek
24/04/2023 20:34

Czyli będą węszyć. Pewnie liczą na mandaty.© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.