|  Rafał Wichniewicz  |  Zostaw komentarz

Rusza program „Opieka wytchnieniowa”

Miasto Gniezno ogłasza nabór do programu adresowanego do członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Gniezna sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Program jest skierowany do osób, które opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Miasto Gniezno realizuje ten program, będąc beneficjentem rządowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 z Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która sprawuje całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację poprzez możliwość korzystania z doraźnej, czasowej pomocy.

Program realizowany jest w formie usług opieki wytchnieniowej, świadczonych w trybie dziennym w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Koszt opieki nad osobą z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów związanych ze świadczeniem ww. usług.

Osoby, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej, proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału mieszkańców Miasta Gniezna w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (formularze dostępne są pod tym adresem) oraz przedłożenie dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Wydział Spraw Społecznych, ul. Lecha 6, w godzinach 7.30-15.30 do 25.05.2023 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt programu to 201.632,00 zł.

#Tagi

W związku z dbałością o poziom komentarzy prowadzona jest ich moderacja. Wpisy mogące naruszać czyjeś dobra osobiste lub podstawowe zasady netykiety (np. pisanie WIELKIMI LITERAMI), nie będą publikowane. Wszelkie uwagi do redakcji należy kierować w formie mailowej. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.