|  Artykuł sponsorowany  |  Zostaw komentarz

Poznaj najlepszą Uczelnię Państwową w Gnieźnie

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa już od 20 lat kształci studentów o profilu praktycznym w zakresie Nauk Technicznych, Nauk o Zdrowiu oraz Nauk o Bezpieczeństwie. Początki powstania gnieźnieńskiej uczelni sięgają 1993 roku, kiedy władze akademickie Politechniki Poznańskiej podjęły decyzję o prowadzeniu kształcenia na studiach inżynierskich w Gnieźnie.

Bazując na doświadczeniu akademickim i kadrze naukowo – dydaktycznej poznańskich uczelni oraz powołując się na ustawę z 1997 roku o wyższym szkolnictwie zawodowym – w 2004 roku postanowiono utworzyć samodzielną Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, która z dniem 1 maja 2022 roku przekształca się w Akademię Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnię Państwową.

Na uwagę zasługuje fakt, że nazwa „akademia nauk stosowanych”, jest zastrzeżona tylko i wyłącznie dla prestiżowych uczelni zawodowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • funkcjonują na rynku edukacyjnym już od co najmniej 10 lat
 • liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 50% studentów kształci się na studiach stacjonarnych
 • ponad połowa nauczycieli akademickich jest zatrudniona w danej uczelni jako podstawowym miejscu pracy
 • uczelnie te prowadzą studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie, na co najmniej pięciu kierunkach studiów
 • oraz prowadzą kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowującym do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy, lub kierunku studiów kończącym się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera
 • ponadto żaden kierunek studiów prowadzony przez te uczelnie nie otrzymał negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

EDUKACJA NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW!

Już od 20 lat Uczelnia kształci profesjonalistów praktyków, którzy z sukcesem podbijają międzynarodowe rynki pracy. Programy kształcenia oparte są przede wszystkim na zajęciach praktycznych, realizowanych w formie: warsztatów, projektów, laboratoriów, case study oraz wizyt w przedsiębiorstwach i ośrodkach naukowo – badawczych.

Studia są całkowicie bezpłatne, zajęcia odbywają się w pięknie odrestaurowanych murach byłych koszar przy ul. Wrzesińskiej43-55, w których są dostępne dla studentów bogato wyposażone sale dydaktyczne, warsztatowe i laboratoria.

LIDER W OGÓLNOPOLSKICH RANKINGACH

Do silnych atutów Uczelni zapewniając jej pierwsze miejsca w rankingach niewątpliwie należą: znikomy poziom bezrobocia wśród absolwentów, umiejętne wykorzystanie środków unijnych na cele związane z podnoszeniem jakości kształcenia oraz wysokie kwalifikacje  kadry akademickiej. Te argumenty są wystarczające aby zostać objętym dodatkowym wsparciem finansowym w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” otrzymując już po raz szósty 1 mln zł. Celem DID jest wsparcie w doskonaleniu jakości kształcenia praktycznego.

https://www.gov.pl/web/nauka/rozstrzygniecie-vi-edycji-przedsiewziecia-ministra-nauki-dydaktyczna-inicjatywa-doskonalosci

OFERTA EDUKACYJNA ANS GNIEZNO

 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo I i II stopnia
 • Informatyka
 • Transport i Logistyka
 • Zarządzanie i Inżynieria produkcji
 • Analityka bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Kosmetologia*

*Kierunek zostanie uruchomiony po otrzymaniu zgody  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego prowadzenie

#Tagi

W związku z dbałością o poziom komentarzy prowadzona jest ich moderacja. Wpisy mogące naruszać czyjeś dobra osobiste lub podstawowe zasady netykiety (np. pisanie WIELKIMI LITERAMI), nie będą publikowane. Wszelkie uwagi do redakcji należy kierować w formie mailowej. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.