|  Rafał Wichniewicz  |  Zostaw komentarz

Program rewitalizacji Miasta na lata 2023 – 2030 – spotkanie i zbieranie uwag

Gniezno widok

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gniezna. Konsultacje są elementem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2023-2030.

Założenia projektu docelowo mają służyć wyznaczeniu miejsc, które na terenie miasta są zdegradowane nie tylko pod kątem wizualnym, ale także ich charakter społeczno-gospodarczy ulega negatywnym zjawiskom. Ponieważ w perspektywie na kolejne lata pojawiają się możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych i to zarówno krajowych, jak i unijnych, sporządzenie programu rewitalizacji będzie służyło jako podstawa do składania planowanych wniosków. Stąd też mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do przygotowanej dokumentacji i brać udział w dyskusjach oraz wydawać opinie.

W najbliższy czwartek 17 listopada o godzinie 15:30 w Urzędzie Miejskim w sali nr 9 odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gniezna.

– Opracowana została diagnoza zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno- funkcjonalnych i technicznych na terenie miasta Gniezna, niezbędna do wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Jest to pierwszy krok konieczny do sporządzenia przyszłego Gminnego Programu Rewitalizacji. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła wyznaczyć obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji oraz ich zasięg przestrzenny, a także wskazać przyczyny degradacji tego obszaru. W dokumencie przedstawiano również charakterystykę sytuacji na obszarze objętym diagnozą, w tym czynniki i zjawiska kryzysowe. Wynik diagnozy będzie stanowić również podstawę do sformułowania celów Programu Rewitalizacji i identyfikacji projektów rewitalizacyjnych. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Gniezna należy do kompetencji Rady Miasta Gniezna – informuje Urząd Miejski.

W związku z tym mieszkańcy miasta Gniezna są zaproszeni do zgłaszania uwag do projektu Uchwały. Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego w postaci papierowej – w budynku Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz w wersji elektronicznej: w BIP oraz pod artykułem. Formularz elektroniczny można wypełnić online lub pobrać, wypełnić i przesłać na adres: rewitalizacja@gniezno.eu

Formularze można składać do 6 grudnia 2022 roku. Formularze przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

W piątek 25 listopada br. w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna, Filia nr 2, ul. Staszica 12a w Gnieźnie, odbędą się warsztaty dla przedstawicieli podmiotów społeczno-gospodarczych poświęcone tematyce rewitalizacji i obszarowi zdegradowanemu oraz obszarowi rewitalizacji na terenie Gniezna.

Więcej na ten temat – w tym projekt uchwały oraz cała dokumentacja: 

https://bip.gniezno.eu/wiadomosci/2/wiadomosc/655279/ogloszenie_o_rozpoczeciu_konsultacji_w_zakresie_projektu_uchwaly

Formularz elektroniczny: https://gniezno.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

#Tagi

W związku z dbałością o poziom komentarzy prowadzona jest ich moderacja. Wpisy mogące naruszać czyjeś dobra osobiste lub podstawowe zasady netykiety (np. pisanie WIELKIMI LITERAMI), nie będą publikowane. Wszelkie uwagi do redakcji należy kierować w formie mailowej. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.